4. medzinárodné súťažné
bienále LOGO 2014 Banská Bystrica

English
© 2008 reklamná agentúra ENTERPRISE